Ineke de Ree

Mede eigenaar / inkoop / taxatie

Mijn achtergrond ligt in de zorg. Vele jaren heb ik met groot plezier gewerkt als avond-, nacht- en weekendhoofd in een verpleeghuis. Sinds mijn man en ik in 2000 het bedrijf Capriolus Contemporary Ceramics hebben opgericht heb ik mijn aandacht moeten verdelen tussen mijn eigen professie en het bedrijf. Samen hebben wij vele veilingen, beurzen en particuliere bezoeken afgelegd.

De inkoopkant interesseert mij daarbij zeer. En in een dergelijke galerie zijn er verder heel veel voorkomende zaken te behartigen zoals de correspondentie, de boekhouding, het presenteren van de objecten, het inrichten van de beursstands, enzovoorts. Ik vind het erg leuk om tijdens de opening van onze galerie op vrijdag liefhebbers van keramiek te ontvangen. En daarbij gaat het mij en mijn man niet zozeer om de verkoop als wel de ontmoeting.

Ik wil u dan ook hierbij nog eens van harte uitnodigen om geheel vrijblijvend onze galerie te bezoeken en dan een mogelijk wederzijdse belangstelling voor keramiek te proeven en ervaringen en voorkeuren uit te wisselen.